دستبند مرداس

تومان 365.000

  • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای هفتم
  • ایجاد تغییر و دگرگونی در زندگی
  • سنگ متولدین مهر، آبان و بهمن
  • افزایش تفکر و خود باوری
  • افزایش قدرت تصمیم گیری
  • دفع انرژی های منفی و چشم زخم
  • سنگ پیشرفت و موفقیت
  • کاهش غم و ناراحتی

طراحی بسته بندی هدیه

متن مورد نظرتون رو تایپ کنید (تومان 0)